Kazneno pravo


  • Zastupanje i obrana radi počinjenja kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom i pomorskom prometu
  • Zastupanje i obrana radi počinjenja kaznenog djela prevare, uvrede i klevete 
  • Zastupanje oštećenika i sastavljanje kaznenih prijava