Nasljedno pravo

  • Sastavljanje oporuka
  • Zastupanje u ostavinskom postupu, npr. dugovi ostavitelja
  • Naknadno pronađena imovina