Pravo trgovačkih društava


  • Osnivanje trgovačkih društava
  • Zastupanje u postupcima upisa u sudske registre
  • Zastupanje u sporovima iz nadležnosti trgovačkih sudova