Prekršajno pravo

  • Zastupanje pravnih i fizičkih osoba pred sudom i drugim tijelima u prekršajnim postupcima zbog počinjenih prekršaja propisanih Zakonom o sigurnosti prometna na cestama, Pomorskog zakonika, koncesija itd.
  • Izjavljivanje pravnih lijekova protiv obveznih prekršajnih naloga, presuda, rješenja i naredbi