Stvarno pravo - nekretnine


  • Sastavljanje ugovora o kupoprodaji, najmu, zakupu, zamjeni, darovanju nekretnina te prethodno ispitivanje vlasništva
  • Sastavljanje ugovora vezano za terete na nekretninama (hipoteka, založno pravo, plodouživanje i sl.)
  • Sastavljanje ugovora o građenju
  • Sastavljanje ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju vezani uz nekretnine
  • Ugovori o ortaštvu vezani uz nekretnine
  • Etažiranje nekretnina i razvrgnuće suvlasničke zajednice
  • Upisi u zemljišne knjige, katastar i druge javne knjige
  • Pojedinačni ispravni postupci u zemljišnim knjigama
  • Zastupanje u postupcima vezanim uz nekretnine